Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Spolupráce se společností Network IT Solutions s. r. o. byla vedena na profesionální úrovni. Ať již při předimplementačních konzultacích, tak při implementaci i rutinním provozu řešili pracovníci společnosti Network IT Solutions s. r. o. naše požadavky promptně. Po každém vyřešeném požadavku poskytli také vysvětlení jakým způsobem situaci řešili, což bylo pro naše správce cennou informací do další práce s produkty FortiNet. I necelý rok po ukončení tohoto projektu ochotně pomáhají pracovníci společnosti Network IT Solutions s. r. o. s řešením rutinních i nenadálých situaci.