Hotel Imperial Karlovy Vary

...Implementace proběhla naprosto hladce a bez závažného výpadku internetu. Zařízení FortiGate 310B konfigurovali pracovnící firmy Network IT Solution, s.r.o. dle našich požadavků. Současně s konfigurací došlo k proškolení ICT pracovníků, kteří měli dostatek prostoru k získání všech potřebných informací. Poté se pouze zařízení fyzicky začlenilo do síťové infrastruktury. Výpadek internetového spojení byl tudíž v řádku sekund.