Vybrané reference

Hotel Imperial Karlovy Vary

...Implementace proběhla naprosto hladce a bez závažného výpadku internetu. Zařízení FortiGate 310B konfigurovali pracovnící firmy Network IT Solution, s.r.o. dle našich požadavků. Současně s konfigurací došlo k proškolení ICT pracovníků, kteří měli dostatek prostoru k získání všech potřebných informací. Poté se pouze zařízení fyzicky začlenilo do síťové infrastruktury. Výpadek internetového spojení byl tudíž v řádku sekund.

MEDICON a.s.

Holding MEDICON a.s. je majitelem několika nestátních zdravotnických zařízení. Pracuje se zde s velice citlivými daty, proto bylo zapotřebí zvýšit jejich bezpečnost. Jako nejadekvátnější řešení jsme zvolili technologii společnosti FortiNet. Implementaci a první nastavení zajistila firma Network IT Solution s.r.o., která nám poskytla i základní školení. Prostřednictvím firewall FortiGate byly plynule vyřešeny veškeré naše požadavky a současně nám významně přispěla k řešení dalších funkcionalit, především VPN, IPsec, UTM a mnoho dalších.

Nemocnice Jihlava

Cílem realizace bylo vysoké zajištění bezpečnosti síťového rozhraní mezi vnitřní LAN sítí jihlavské nemocnice a veřejnou sítí internet. Citace zákazníka: "Vítězem zakázky se stala firma Network IT Solution, s.r.o., která zajistila dodávku včetně implementace a školení administrátorů. S přístupem a odbornými znalostmi této firmy  jsme byli velice spokojeni a celý projekt tak proběhl bez nejmenších problémů. Správci sítě jihlavské nemocnice tak měli dostatečný prostor pro získání všech potřebných a odborných informací."

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Spolupráce se společností Network IT Solutions s. r. o. byla vedena na profesionální úrovni. Ať již při předimplementačních konzultacích, tak při implementaci i rutinním provozu řešili pracovníci společnosti Network IT Solutions s. r. o. naše požadavky promptně. Po každém vyřešeném požadavku poskytli také vysvětlení jakým způsobem situaci řešili, což bylo pro naše správce cennou informací do další práce s produkty FortiNet. I necelý rok po ukončení tohoto projektu ochotně pomáhají pracovníci společnosti Network IT Solutions s. r. o. s řešením rutinních i nenadálých situaci.