FortiGate

UTM bezpečnostní systémy FortiGate jsou vlajkovou lodí společnosti Fortinet pro firewall a VPN. Splňují nejpřísnější úroveň ochrany v kombinaci se snadnou správou a příznivou cenou. V portfoliu je široká řada zařízení, zahrnující jak řešení malých boxů určených pro SOHO segment až po velká enterprise řešení s gigabitovými propustnostmi. Všechna zařízení FortiGate jsou licencována per box, nikoliv per uživatel, což přináší zjednodušení licencování a většinou i nižší cenu v porovnání s konkurencí. Pro ještě příznivější cenu můžete využít naší nabídky sdíleného firewallu. 

UTM FortiGate nabízí následující funkce:

Firewall

firewallVýkonná kompletní firewallová kontrola obsahu nabízí odzkoušenou ochranu, maximální výkon a dostupnost. Fortinet překonává stavovou inspekci host-based firewallů, která nabízí přesnou, ovšem ne obsahově specifickou, kontrolu paketů. Síťové firewally typicky hlídají vnitřní počítačovou síť (intranet) proti zlomyslným přístupům zvenčí; ovšem síťové firewally mohou být také nakonfigurovány pro limitování přístupů ven pro interní uživatele. FortiASIC od Fortinetu zrychluje schopnosti firewallových systémů FortiGate a umožňuje multigigabitovou rychlost nutnou pro umístění firewallu uvnitř firemní sítě.

Antivirus Gateway

antivirusOdhaluje a odstraňuje viry, červy a spyware v reálném čase. Prohlíží přílohy příchozích a odchozích emailů (SMTP, POP3, IMAP) a veškerý provoz přes FTP a HTTP včetně webových emailů, to vše bez snížení výkonu. Antivirové gateway zastavují viry a červy dříve, než mohou vniknout dovnitř sítě. Celosvětový antivirový personál Fortinetu nabízí zákazníkům nepřetržité aktualizace antivirových signatur v reálném čase s využitím celosvětové aktualizační sítě FDN (FortiGuard Distribution Network). Vedoucím pracovníkem pro antivirovou ochranu ve Fortinetu, který pomáhal definovat antivirové funkce FortiOS a FortiASIC, je spoluzakladatel Wildlist.org Joe Welsh.

Intrusion Detection and Prevention

IPSPodává varování vycházející z přizpůsobitelné databáze více než 1300 známých šifer útoků. FortiGate zastavuje útoky, které obcházejí běžné host-based antivirové systémy, přičemž reaguje v reálném čase na rychle se šířící útoky. Celosvětová síť Fortinetu nabízí zákazníkům signatury šifer virů a útoků v reálném čase. Díky celosvětové aktualizační síti FDN zastavuje FortiOS většinu ničivých útoků na hranici sítě bez ohledu na to, zda se jedná o  síť klasickou, bezdrátovou, extranet partnera nebo pobočku připojenou k síti. FortiASIC také podporuje metody založené na učení a heuristice, což přidává cenné rozpoznávací schopnosti ve srovnání s prostým porovnáváním obsahu se známými šiframi.

Web Filtering

filtering

FortiGate testuje veškerý webový obsah na výskyt známých nežádoucích URL, blokuje nevhodný obsah a nebezpečné Java aplety, cookies, Active X skripty před jejich vstupem do sítě. Fortinet kategorizuje více než 15 milionů domén a přes miliardu webových stránek tak, aby ochránil své zákazníky před nežádoucími stránkami. Filtrování webových stránek spolupracuje dynamicky s FortiGate systémy, které poskytují automatické aktualizace kategorizovaných stránek, které jsou dle obsahu členěny ve více než 56 kategoriích. Služby FortiGuard jsou také uživatelsky přizpůsobitelné, aby umožnily podnikové síti přidat další URL pro zabránění přístupu k dalším nežádoucím stránkám. Filtrace obsahu webu zaručuje podnikům zlepšenou produktivitu práce a dodržování regulací ve výchovných institucích (CIPA).

VPN

ssl vpnPodpora VPN standardů IPSec, PPTP, L2TP a SSL VPN umožňuje bezpečnou komunikaci mezi sítí a klienty. FortiASIC procesor od Fortinetu zrychluje VPN funkce a umožňuje podnikům používat internet jako veřejnou infrastrukturu a využívat specializované protokoly k privátní komunikaci přes internet. FortiClient VPN software ověřuje uživatele, šifruje data a spravuje relace. Na rozdíl od host-based VPN serverů nabízí FortiGate VPN gigabitové propojení serverů bez zpožďování a poskytuje snadné propojení sítě intranetu nebo extranetu s dalšími sítěmi. Systém FortiGate VPN snižuje náklady na konektivitu sítě ve srovnání s alternativními řešeními jako je pronájem linek nebo vzdálený přístup na server.

Application Control

application controlApplication Control (aplikační kontrola) používá dynamický aplikační identifikační modul, který rozpoznává aplikace na základě jejich chování. Ve spojení aplikační kontroly s dalšími bezpečnostními politikami a funkcí traffic shaping mohou administrátoři dosáhnout komplexnější ochrany. Vše lze aplikovat na jednotlivé aplikace nebo skupiny aplikací. K dispozici je i analýza popularity jednotlivých aplikací a logování provozu/využití šířky pásma.

Data Loss Prevention (prevence proti úniku informací)

dlpData Loss Prevention (DLP) pracuje na základě nalezené shody v podporovaných protokolech. Za pomocí této služby je možné chránit firemní síť proti úniku citlivých informací. Mezi podporované protokoly patří: e-mail (SMTP, IMAP, POP3, SMTPS, IMAPS, POP3S), HTTP(S) (POST, GET), FTP (PUT, GET), NNTP, IM (AIM, ICQ, MSN, Yahoo), session control. DLP technologie dále umožňuje vykonávat auditorské požadavky, které jsou vyžadovány v legislativě.

WAN Optimization (WAN optimalizace)

WAN optimalizationWAN Optimization (WAN optimalizace) poskytuje akceleraci pro aplikace procházející přes pomalejší konektivity, které jsou zpravidla spoje typu WAN. V kombinaci s multi-threat security, optimalizací datových toků (traffic optimization) a VPN technologiemi poskytuje zabezpečenou a rychlou komunikaci.

Antispam

FortiOS udržuje seznamy zakázaných (black list) a povolených (white list) domén, IP adres a emailových adres, které mohou být spravovány a aktualizovány podle jednotlivých uživatelů nebo pro celou společnost, případně lze využít další služby aktualizace od firmy Fortinet. Další technologie vyvíjená firmou Fortinet využívá Bayesian algoritmus, který může být personalizován pro každého uživatele a přizpůsoben automaticky změnám ve spamu. Bayesianská analýza srovnává slova nebo fráze v emailu s ohledem na četnost stejného slova nebo frází v předchozích emailech příjemců (jak legitimních, tak spamů). Obsahová filtrace koordinuje činnost s URL filtrací služby FortiGuard - jde o techniku otisků vyhledávající specifické URL obsažené ve zprávách a porovnává je s URL dříve identifikovanými jako původci spamu.

Traffic Shaping

Profilování provozu Fortinetu pomáhá uživatelům kontrolovat síťový provoz za účelem optimalizace nebo garance výkonu, nízké čekací doby a šířky pásma pro danou službu. Firmware FortiOS nabízí třídění paketů, systém řazení ve frontě, prosazování pravidel, regulaci přetížení, kvalitu služby (QoS) a dostupnost. Jelikož šířka pásma je limitovaný zdroj, profilování provozu pomáhá firmám seřadit síťové služby podle důležitosti a prioritizovat je. Racionálně spravované profilování provozu zlepšuje dobu odezvy, dostupnost služby a využití celého pásma bez výpadků způsobených intenzivním multimediálním či peer-to-peer provozem.

Služby Fortinet 

FortiGuard

FortiGuard nabízí volitelné kombinace služeb k plnému využití potenciálu bezpečnostních zařízení FortiGate:

  • FortiGuard Antivir a Antispyware.
  • FortiGuard Intrusion Prevention System (IPS).
  • FortiGuard Web Content Filtering (filtrování webového obsahu).
  • FortiGuard Antispam.

fortiguardSlužby FortiGuard obsahují vždy nejnovější bezpečnostní aktualizace v reálném čase, tedy 24x7, přičemž nezáleží na tom, ve které části světa se zákazník nachází. Díky více než deseti datovým centrům situovaným do bezpečných a vysoce dostupných zón po celém světě, zaručuje Fortinet okamžitou distribuci nejnovějších signatur pro Antivir, IDP a Antispam ihned, jak se vyskytnou.

FortiCare

Fortinet nabízí zákazníkům službu FortiCare v různých režimech:

  • 8 x 5 Enhanced Support, Firmware Upgrades, Hardware Return and Replace (3 Days) - email a web support, aktualizace software a firmware. Fortinet posílá nový box do 3 dnů od doby, kdy na základě uznané reklamace obdrží vadný box od partnera/zákazníka
  • 24 x 7 Comprehensive Support, Firmware Upgrades, Advanced Hardware Replacement (NBD) - telefonický a web support, aktualizace software a firmware. Fortinet odesílá nový box následující pracovní den poté, co uzná reklamaci. Zákazník posílá vadný box výrobci až po obdržení nového. Náklady na zaslání vadného boxu výrobci jdou za odesílatelem, dopravu nového boxu platí výrobce.
  • možná podpora až do úrovně Express Routing Codes – 24x7 direct contact 3rd level support.

FortiGate Bundle

Představuje ideální a cenově velmi efektivní spojení zařízení FortiGate se službami FortiGuard a podporou FortiCare. V každém FortiGate Bundle je obsaženo:

  • Hardware – zařízení FortiGate.
  • FortiGuard služby – AV, IPS, Web Filtering a Antispam – předplacené na 12 měsíců.
  • FortiCare – firmware upgrades, 8x5 web support – předplacené na 12 měsíců.

nezávazná poptávka